PRINT CARDS

+45 2210 1892

Terms of Service - Targethouse

This post is also available in: en da

Sådan indsamler, opbevarer og behandler vi data i Targethouse

Generelt om Indsamling af data og formål:

Når vi indsamler data i targethouse kan det ske på flere måder, nedenfor er listet de måder vi accepterer at data kommer ind i virksomheden.

Vi indsamler data på følgende måder:

Via kontaktformular på hjemmesiden – for at kunne vende tilbage til kunden.
Via E-mail sendt direkte til en fællespostkasse (info@targethouse.dk) – for at kunne besvare henvendelser sendt på E-mail.
Til udsendelse af nyhedsbreve, mod indhentet samtykke.
Via Google Analytics standard tracking til brug for statistik.

Læs yderligere nedenfor for hver indsamlingskanal!

Generel opbevaring af data:

Data der er modtaget via mail opbevares sikkert hos på vore egne servere
Data opbevares kun så længe de tjener formål. Læs mere nedenfor, hvordan vi opbevarer og behandler data for hver kanal, der bruges til indsamling af data
Vi opbevarer kun de absolut mest nødvendige oplysninger der skal til for, at vi kan udføre vores arbejde og overholde gældende lovgivninger.
Alle oplysninger som bliver behandlet og opbevaret i targethouse.dk, håndteres hos Targethouse.dk

Kanaler hvor det er muligt, at der bliver indsamlet personoplysninger:

Personoplysninger indsamles i virksomheden på følgende måder og via følgende kanaler:

Via kontaktformular på hjemmesiden www.targethouse.dk eller E-mail sent til info@targethouse.dk

Oplysninger:
Data der afgives via formularen: Navn, E-mail-adresse, emne og evt. en fritekst.
Formål:
At brugerne kan indtaste deres kontaktoplysninger og evt. besked om henvendelsen for, at targethouse.dk kan kontakte personen
Forsendelse:
Der bliver sendt en mail til info@targethouse.dk – forsendelsen sker ukrypteret og det anbefales ikke, at sende følsomme oplysninger, eller oplysninger der har med et fagligt anliggende at gøre
Behandling:
Når en besked, som er afsendt via kontaktformularen på targethouse.dk modtages, modtages denne som en mail. Afsender, indhold og validitet vurderes manuelt. Targethouse anvender udelukkende indholdet til, at tage kontakt til afsenderen, herefter vil informationer kun blive gemt, jvf. reglen omkring interesse hjemmel for at kunne betjene kunden bedst muligt, via implicit samtykke ved henvendelse.
Opbevaring:
Oplysninger der er modtaget via kontaktformular opbevares i info@targethouse.dk indtil der er opnået kontakt med afsenderen, herefter vil E-mailen blive slettet og evt. relevante kontaktoplysninger opbevares kun efter udtrykkeligt samtykke.
Er der tale om en henvendelse der ser mistænksom ud, træffer ledelsen afgørelse om, hvordan denne skal behandles. Henvendelser der indeholder følsomme, eller stødende, diskriminerende, pornografisk eller andet uacceptabelt indhold, vil enten blive slettet, eller politianmeldt alt efter art og karakter.
Postkassen kan tilgås af relevante personer via mobile enheder, via computer og via internettet.
E-mails modtaget via kontaktformularen, vil maksimal blive opbevaret i 6 måneder.
Hvem kan tilgå de oplysninger
Alle ansatte i Targethouse kan tilgå info@targethouse.dk postkassen, da alle skal kunne håndtere kundehenvendelser.

Statistiske data

Vi indsamler oplysninger via Google Analytics tracking, til brug for statistiske formål, og for at kunne forbedre oplevelsen ved brug af vores hjemmeside. Når du besøger vores hjemmeside, sætter Google Analytics en cookie i din browser, mod accept af cookie policies. Læs mere om cookies på https://targethouse.dk

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.  

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig, i forbindelse med kontakt, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til:PERSONDATAPOLITIK

Dataansvarlig

René Lykke Lindskog Jensen

info@targethouse.dk
+45 2210 1892

Top
X